ผู้เขียนบทความ

สิรวิชญ์ เดชธรรม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดีอย่างไร

        การฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สูด ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโรค(WHO)และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับเด็กที่รับวัคซีนครั้งแรกอายุน้อยกว่า 9 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นฉีดปีละ 1 ครั้ง

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

อาการข้างเคียงและการดูแลหลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์สิรวิชญ์ เดชธรรม

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

สอบถามราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คลิก https://lin.ee/BMWiyvz

สอบถามวัคซีนโควิด(ทางเลือก) คลิก https://lin.ee/aEJviRL