สมิติเวช ชลบุรี ใส่ใจสุขภาพ มอบเครื่อง Tytocare นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นผ่านระบบทางไกลและสาธิตวิธีการใช้งานให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูลจังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้น สามารถพบคุณหมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล
นำทีมโดยนพ. ภราดร. กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี