ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฝากครรภ์ในชลบุรี

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน

คลินิกทันตกรรมครบวงจร โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโดยหมอกระดูกชั้นนำในชลบุรี

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

แผนกผิวหนังและความงาม

แผนกไตเทียม

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี