ศูนย์หู คอ จมูก

        ศูนย์ หู คอ จมูก รพ.สมิติเวชชลบุรีให้บริการรักษาโรคทางด้านหู คอ จมูกทั่วไป โรคนอนกรน , ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน , เสียงแหบ , การได้ยิน , ความสมดุลของการทรงตัว  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลรักษา รวมถึงคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วย


บริการของเรา
       • การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยินและการพูด
        • การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
        • การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
        • การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
        • การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
        • การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน


อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา
        • คลินิกหู  คอ จมูก และกล่องเสียง
        • ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
        • ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
        • การตรวจการได้ยิน
        • การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
        • การเปลี่ยนท่อช่วยหายใจ
        • ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
        • ตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง (TYMPANOGRAM)
        • การตรวจประสิทธิภาพการนอนหลับ เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
        • คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น2 อาคาร B

วันเวลาทำการ : 08.00-20.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 03-303-8911

อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล