ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

      การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปราถนา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันก่อนการเกิดโรค เราพร้อมให้การดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพผสมผสานเวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยการเจาะลึกตามรอยโรค หาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติที่ตรวจพบ ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่าน หรือปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับท่านเอง 


 การให้บริการ
       •    การตรวจสุขภาพทั่วไป
       •    การตรวจสุขภาพประจำปี
       •    การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
       •    การตรวจสุขภาพก่อนการเข้าเรียน
       •    การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
       •    การตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (สำหรับชาวต่างประเทศ)
       •    การตรวจสุขภาพเพื่อสอบใบขับขี่
       •    การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามฤดูกาลและไวรัสอื่น ๆ

 

คำแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม

      ● กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (ระหว่างรอผลการตรวจ มีอาหาร บริการ ฟรี)

      ● สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

      ● นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน ก่อนการตรวจสุขภาพ

      ● หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจ

      ● สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน

 

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น2 อาคาร B

วันเวลาทำการ : 08.00-17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 03-303-8871

อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

ไม่พบข้อมูล

วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19