ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

           

   ด้วยทีมแพทย์, และรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ทันสมัย สามารถเข้าทำการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการบริการอย่างสูงของโรงพยาบาลเครือสมิติเวช 

การให้บริการ

    • บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

    • ระบบรหัสอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma code) ประสานทีมแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)รวมถึง ทีมห้องผ่าตัด ที่พร้อมรับมือสำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน ภายใน 30 นาที 
    • บริการ Taxi Ambulance เป็นบริการการประสานงานดูแล ส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างอิสระด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง, ทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ ในการรับส่งต่อ รวมถึงการประสานข้อมูลทางการรักษา
    • Application Samitivej@Home ระบบการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอบโจทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ติดบ้าน หรือ ผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถระบุพิกัดของผู้เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว 
    • “คลินิคเด็ก 24 ชั่วโมง” ทีมกุมารแพทย์ที่พร้อมดูแลลูกหลานของท่านตลอด 24 ชม. 

                             “เพราะทุกชีวิตเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้ เราพร้อมดูแลทุกชีวิตอย่างเต็มที่”

รับชมคลิป

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1 อาคาร A

วันเวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์ : 03-303-8912

อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล